Posted in Talous, verkosto

Vapautukaa verkostoihin!

Verkostot yritysten kesken, julkishallinnon ja yritysten kesken sekä kansalaisten ja asiakkaiden välillä ei ole koskaan ollut niin ajankohtainen aihe kuin nyt. Yhteisöt, sosiaalinen media, verkostot ja klusterit elävät etenkin netissä olevien palveluiden avulla nousutrendiä. Tieke (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) järjesti seminaarin aiheesta jossa käsiteltiin sekä julkishallinnon että yritysten verkottumishaasteita.

Laatujohtamiseen erikoistunut Juhani Anttila tarkasteli organisaatioita laadun, buddhalaisuuden, prosessien ja struktuurien kautta. Hänellä oli mielenkiintoinen hyvin pelkistetty malli, jolla hän tarkasteli organisaatioiden toimintaa kahdesta suunnasta. Toisessa ääripäässä mallin akselia oli Prosessi ja toisessa päässä Struktuuri.

Prosessimallin mukaan toimiva organisaatio edusti avointa, elävää, dynaamista ja oppivaa yhteisöä joka pyrki eteenpäin toiminnan kautta. Struktuuri puolestaan edusti suljettua, pysähtynyttä, säilyttävää ajatusmallia, joka ei niinkään pyrkinyt toimintaan.

Onko prosessi- vai struktuurimalli parempi uuden verkoston luomiseen?

Anttila lähti siitä, että uudet business-verkostot syntyvät parhaiten ihmisten omista verkostoista. Näistä verkostoista osa jalostuu liiketoimintaa tukeviksi yhteistoimintamuodoiksi ajan myötä.

Verkoston syntymistä auttaa avoin, dynaaminen ja oppiva prosessimallin mukainen toiminta, joka löytää suuntansa sitä mukaa kun ihmiset siinä toimivat. Jos ylhäältä käskytetään liian tarmokkaasti suunnitelmia jäsenille, koko hommasta voikin tulla orjaverkosto.

Verkostostrategiaa VTT:n tapaan

Entä strategia? Täytyyhän verkoston jäsenten tietään mihin ovat ryhtyneet ja mitä ovat tekemässä?

Sitä puolestaan on pohdittu VTT:llä, joka on julkaissut kirjan ja oppaita verkostoitumiseen.

VTT lähestyy verkostoja strategia ja struktuuri edellä. Vaikka VTT:n verkostot ovatkin tilaaja/alihankkijasuhteiden pohjalta syntyneitä yhteisöjä, yritysten välisen yhteistoiminnan haasteissa on paljon samaa muissakin yhteistyömuodoissa. Väistämättä tosin mieleen tulee Nokia ja sen lähellä olevien alihankkijoiden verkko joka puolella maailmaa.

Jokainen verkosto hakee oman mallinsa, mutta Juhani Anttilan kutsu ”Vapautukaa verkostoihin!” (ja murtakaa organisaatioidenne kahleet) voisi sopia hyvin lähtökohdaksi mille tahansa uudelle hankkeelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *