Posted in Talous, Viestintä

Crowdsourcing, sosiaalinen media, vai open source

Wired-lehden toimittaja Jeff Howe onnistui pari vuotta sitten keksimään uuden iskevän termin Crowdsourcing. Hän määrittelee sen toiminnaksi, jossa perinteinen työntekijöiden työpanos ulkoistetaan avoimella kutsulla ennalta määrittelemättömän, suuren joukon tehtäväksi.

Howe on nyt kirjoittanut kokonaisen kirjan – ”Crowdsourcing, How the Power of the Crowd is Driving the Future of Business”, kun kokemusta ja asiaa projekteista on kertynyt Wired-artikkelin jälkeen. Kirjassa käydään läpi muutamia esimerkkejä Crowdsourcing-tyyppisistä projekteista, kuten iStock valokuvapalvelu, Wikipedia, Digg (uutisten koonti ja pisteytys), Current TV (videoita) ja Kiva.org (mikrorahoitus). Kaikissa ideana on, että kuka tahansa voi osallistua toimintaan. Kun osallistujia on paljon, tulee isokin työ tehtyä (esimerkiksi Wikipedia) ja on mahdollisuus myös saada laadukas lopputulos, koska jälkien parantelijoitakin on paljon.

Minulla on jopa henkilökohtaista kokemusta crowdsourcing-projektista, joka kirjassakin mainitaan. NewAssignment.com on open source-periaatteella toimiva palvelu, jossa suuritöisten artikkelien taustatyö ja kirjoittaminen pyritään teettämään halukkailla vapaaehtoisilla. Heidän Assignment Zero-projektiin pyydettiin haastatteluja, myös minulta. Kokemus oli … mielenkiintoinen. Kirjoittaja käyttää juuri tätä projektia esimerkkinä siitä, kuinka homman olisi voinut hoitaa paremminkin. Projektin hallinta, tiedottaminen ja varsinainen työnteko ontui. Lopputuloksestaan ei ole mitään tietoa, mihin se päätyi.

Eikös nämä ole tuttuja haasteita open source- ja mille tahansa avoimen yhteisön periaatteella toimiville projekteille?

Linus Torvalds on pitänyt alusta asti ohjat käsissään avoimen koodin Linux-ohjelmistossa. Wikipedian puuhamies Jimmy Wales on vihdoin kypsynyt vandaaleihin, jotka töhrivät tietosanakirjan sivuja ja on ehdottanut hyväksymisprosessia muutoksille.

Myös Don Tapscottin Wikinomics-konsepti on aika lähellä Crowdsourcing-ajatusta.

Hyviä käsitteitä kaikki. Yhteistä niille on se, että verkkomedian avulla voidaan liikutella niin suuria ihmismassoja, että sillä on merkitystä niin liiketoiminnassa kuin yhteiskuntaa koskevissa asioissa. Jotkut yritykset ovat tähän uuteen todellisuuteen jo heränneet, mutta miten on poliitikkojen kanssa?