Posted in Liiketoiminta, Ohjelmisto

Konsulttiyhtiö uskoo työn tuottavuutta kohentavien tekoälysovellusten erittäin nopeaan yleistymiseen

Varsinkin suurten organisaatioiden IT-osastoilla konsulttiyhtiö Gartnerin neuvoja luetaan ja kuunnellaan tarkasti. Aina konsulttien näkymät teknologioiden kehityksestä eivät osu kohdalleen, mutta heidän rohkeat näkemykset saavat teknologian kehitystä seuraavan kuitenkin pohtimaan asioita uudelta kannalta. Konsultit ovat nyt pureskelleet tekoälyn vaikutuksia IT-alalle, ja siinä onkin alan ammattilaisille vähäksi aikaa ajateltavaa. Tässä muutamia kohtia Gartnerin loppuvuonna 2023 esitetyistä ennusteista lähiajan tekoälylle.

Gartner esitteli näkemyksiään tekoälystä vuosittaisessa IT Symposium/Xpo -konferenssissa Floridassa. Konferenssi pidetään myös Euroopassa, yleensä Lontoossa ja Barcelonassa. VentureBeat raportoi konferenssin tekoälyä koskevasta osuudesta.

Tällä hetkellä maailma puhuu ChatGPT-tyyppisistä tekoälysovelluksista, jotka pystyvät kommunikoimaan ihmisten kanssa luonnollisella kielellä. Sovellukset tuottavat itse viestinsä yhdistelemällä asioita laajasta niille syötetystä aineistosta. Kirjat ovat paljon käytetty tekoälyn lähdeaineisto. Tämän tyyppisen sovelluksen Gartner näkee tuottavuutta kohentavana asiana. Toinen, toistaiseksi tarkasti määrittelemätön tekoälyn kategoria on innovointi. Tällaisen tekoälysovelluksen avulla voidaan luoda jotain uutta, kuten tuotteita, muuttaa liiketoimintamallia, ja kehittää palveluita joiden tarvetta ei aiemmin huomattu lainkaan.

Seuraavassa joitakin kohtia konsulttien tärpeistä tekoälyn lähitulevaisuudesta organisaatioiden käytössä.

Ihmisten ja koneiden vuorovaikutus muuttuu täydellisesti
”ChatGPT-tyyppinen tekoäly ei ole vain teknologia- tai johtamistrendi – se on perustavaalaatua oleva muutos siihen miten ihmiset ja koneet ovat vuorovaikutuksessa. Siirrymme vaiheesta mitä koneet voivat tehdä meidän hyväksemme vaiheeseen mitä koneet ovat meille”. Näin Gartnerin johtava konsultti kiteyttää muutoksen laajuuden. Lisäksi kaikki tämä konsulttiyhtiön mukaan tapahtuu melkoisen nopealla muutaman vuoden aikajänteellä.

Tekoäly ei ole enää IT-ammattilaisten yksinoikeus, vaan koko organisaation asia
Gartner kehottaa organisaatioita tarttumaan strategiasuunnitteluun ripeästi sillä kehitys on nyt nopeaa. Vuoden tai viimeistään kahden vuoden sisällä organisaatiolla tulisi olla valmius hyödyntää tekoälyä. 73% suurten organiaatioiden IT-johtajista kertoo saaneensa lisää rahoitusta vuodelle 2024 tekoälyä ja koneoppimista varten. 80% kertoo ottavansa tekoälyn käyttöön kolmen vuoden sisällä.

90% (suurista) organisaatioista ympäri maailman on ottanut tekoälyn työkaveriksi vuonna 2025
Gartnerin asiakkaita ovat ensisijassa suuret yritykset, joten konsulttien näkemykset heijastavat parhaiten todennäköisiä kehityspolkuja siinä maailmassa. Luonnollisesti teknologian kehittyessä se löytää aikanaan tiensä myös pieniin organisaatioihin. Joka tapauksessa, erittäin nopeaa tekoälyn käyttöönottoa odotetaan: kahdessa vuodessa peräti 90% organisaatioista soveltaisi sitä nimenomaan työn tuottavuuden parantamiseen.

Tekoälyn käyttöönotto luo uuden tietoturvaongelman
Uudet teknologiat – tekoäly ja koneoppiminen mukaan lukien – synnyttävät myös uusia turvariskejä, joita sekä kyberrikolliset että valtiolliset toimijat pyrkivät hyödyntämään. Tietoturvan osaaville ammattilaisille on runsaasti tarvetta jo nyt, ja kysyntää on siis jatkossakin.

Tekoälyn ohjaamille bot-ohjelmille annetaan valtuudet lähteä ostoksille
Gartner nostaa esiin yhtenä tekoälyn sovelluksena custobotin (customer bot, asiakasrobotti). Tällaiset sovellukset voivat annettujen ohjeiden mukaan hoitaa ostotoimeksiantoja itsenäisesti. Konsultit arvioivat vuonna 2028 mahdollisesti biljoonien bottien hoitavan ostotapahtumia. Miten käy ilmaisten lounaiden – saattaa puolestaan huolestunut myyntipäällikkö kysyä.

Tekoälyn työkaverikseen saavat työntekijät tarvitsevat kysymys-koulutusta
Tuottavuutta parantava tekoälysovellus toimii tehokkaasti kun siltä osataan kysyä oikeita kysymyksiä oikealla tavalla. Tähän työntekijät tarvitsevat koulutusta – tekoälysovellus puolestaan koulutetaan sille syötetyn datan avulla.

Näyttää siltä, että meille on lähivuosina luvassa monia hauskoja ja vähemmän hauskoja kokemuksia monen organisaation asiakaspalvelusta, joissa on otettu tekoäly käyttöön. Sovellusten kehittäjien näkemys asiakaspalvelusta kohtaa todelliset ihmiset heidän todellisten tarpeidensa kera, ja siinä tulee olemaan hiomista joksikin aikaa.

Artikkelin otsikkokuva Geralt.