Posted in Teknologia

Keskeneräisyys on sallittua

Suurimmalle osalle netin käyttäjistä sanasta Wiki tulee mieleen Wikipedia – netin käyttäjien luoma ilmainen tietosanakirja. Tarkkaan ottaen Wikillä tarkoitetaan teknologiaa, jonka avulla Wikipedia on tehty. Wiki-teknologian kantava ajatus on tehdä nettisivuston kirjoittaminen ja muuttaminen niin helpoksi, että kaikki voivat sitä tehdä.

Yrityksissä Wiki-teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi projektityössä. Projektiryhmä luo itselleen sivuston, jonne he kirjaavat suunnitelmat, tallentavat dokumentit, keskustelevat toteutuksesta, väittelevät aikataulusta, valittavat resursseista, ja iloitsevat projektin etenemisestä.

Monelle tulee mieleen, että juuri noinhan Lotus Notes, projektinhallintaohjelmisto, sähköpostijakelulistat, tai ihan oikeat naamatusten käydyt keskustelut toimivat – pidetään asiaan kuuluva porukka ajan tasalla. Wiki-teknologian käytöllä asiat voidaan laittaa organisaation sisällä jakoon ja vielä tehdä mahdolliseksi se, että muutkin voivat osallistua esimerkiksi suunnitelman arviointiin.

Itsekin Wiki-teknologiaa suuren organisaation sisäisen projektin suunnitteluun ja tiedon jakamiseen käyttäneenä huomasin suurimmaksi hyödyksi sen, että sillä saa nopeasti jotakin aikaiseksi jonka päälle voi rakentaa. Kun aloitimme kolleegan kanssa Wiki-projektin, sovimme asiat (sivut) joita kummankin piti sivustoon luoda. Näin tehtiin.

Sen jälkeen kumpikin sai korjata toisen sivuja. Se oli meidän tiimimme tehokkain prosessi – kollegan keskeneräisen työn parantaminen ja korjailu.

Tämän kiteytti Ambientia Oy:n Juha Pihlaja Hämeenlinnassa 15.1.2009 järjestetyssä Wiki-seminaarissa erinomaisesti: keskeneräisyys on sallittu ja sitä on siedettävä.

Kun uskaltaa laittaa keskeneräisen asian muiden arvioitavaksi, lopputulos voi olla parempi ja tulos voi syntyä nopeammin jos sitä olisi hautonut omassa mielessään (omasta mielestä) valmiiksi asti.