Posted in Media, Viestintä

Hyvästi media

Tähän on tultu. Tähän on kehitys johtanut. On aika jättää jäähyväiset medialle. Onneksi kyse ei ole maailmanlopusta, vaan uuden aikakauden alusta, jota jo elämme. Perinteinen media elää vielä pitkään rinnan digitaalisen median kanssa, mutta sekin päivä koittaa, jolloin painettuun lehteen tai kirjaan on kiinnostusta enää harvoilla. Massamarkkina siirtyy verkkoon medialaitteiden mukana.

Hyvästi media -kirjan kansikuva

Kirja ’Hyvästi media – Tervetuloa digitaalisen sisällön, Internetin ja medialaitteiden muovaaman kulttuurin ja liiketoiminnan aikakaudelle’ kertoo median menneisyyden, analysoi sen nykytilan ja löytää tulevaisuuteen johtavat trendit.

Elämme niin valtavan muutoksen alkuhetkiä median historiassa, että sen laajuuden hahmottaminen on vaativaa. Tosiasia on, että teknologian kehitys on mahdollistanut median murroksen, joka puolestaan aiheuttaa siihen liittyvien tapojen ja liiketoiminnan uudelleensyntymisen. Kyse ei enää ole siitä muuttuuko media digitaaliseksi, vaan siitä, miten nopeasti näin käy. Varmaa myös on, että murroksen vaikutukset ulottuvat omaan arkielämäämme, kulttuuriin, liiketoimintaan ja koko yhteiskuntaan.

Hyvästi media -kirjassa analysoidaan suomalaisten ja kansainvälisten media-alan vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa sekä tutkimusten ja tilastojen avulla median murrosta. Meneillään oleva käännekohta ei suinkaan ole ensimmäinen median historiassa. Jokainen kirjassa käsitelty viestintäväline – elokuvat, kirjallisuus, lehdistö, musiikki, radio ja televisio – ovat olemassaolonsa aikana kohdanneet epäjatkuvuuskohtia, jotka ovat ohjanneet niiden kehitystä. Katsaus kunkin median historiaan paljastaa niiden ikuisen kamppailun yleisöstä maailman ympärillä jatkuvasti muuttuessa.

Historiasta ei median tulevaisuutta voi ennustaa, mutta megatrendejä on jo mahdollista tunnistaa. Muutosprosessin keskiössä tulee viestintävälineen sijaan olemaan digitaalisen sisällön, Internetin ja medialaitteen kolmiyhteys. Fyysisten mediatuotteiden sijaan digitaaliset sisältötuotteet jaellaan jatkossa suoraan asiakkaiden medialaitteisiin,
kuten Internetiin kytkettyihin televisiovastaanottimiin, tietokoneisiin, tablet-laitteisiin ja matkapuhelimiin.

Yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan asenteesta riippuen digitaalinen media on uhka tai mahdollisuus. Nettisukupolvi ja suuret ikäluokat hyödyntävät modernia mediaa hyvin eri tavoin, mutta yrityksille asenne on elämän ja kuoleman kysymys. Juuri nyt uudet yritykset ja muilta toimialoilta tulevat suuryhtiöt valtaavat mediamarkkinoita perinteisten toimijoiden nenän edestä.

Lataa ilmainen näyte Hyvästi media -kirjasta täältä.